Maslow piramide de hiërarchie van menselijke behoeften

Maslow piramide de hiërarchie van menselijke behoeften

De piramide van Maslow maakt deel uit van een psychologische theorie die zich zorgen maakt over motivatie en de behoeften van de mens: wat ons ertoe brengt te handelen zoals wij doen. Volgens Abraham Maslow, een humanistische psycholoog, zijn onze acties geboren uit de motivatie gericht op het doel om bepaalde behoeften te dekken, die kunnen worden geordend volgens het belang dat ze hebben voor onze well -being.

Dat wil zeggen, dat Maslow een theorie voorstelde volgens welke er een Hiërarchie van menselijke behoeften, En hij verdedigde dat naarmate de meest basisbehoeften worden voldaan, mensen hogere behoeften en verlangens ontwikkelen. Uit deze hiërarchie, wat bekend staat als Maslow's piramide.

Abraham Maslow introduceerde eerst het concept van de Hiërarchie van de behoeften In zijn artikel "A Theory of Human Motivation" in 1943 en in zijn boek "Motivatie en persoonlijkheid". Later is het feit dat deze hiërarchie grafisch zou worden weergegeven piramide zorgde ervoor dat de kern van de theorie bekend stond als Maslow's piramide, wiens populariteit opmerkelijk is, zelfs vandaag, decennia nadat het voor het eerst werd voorgesteld.

  • Je bent misschien geïnteresseerd: "De 7 belangrijkste stromingen van de psychologie"

The Maslow Pyramid: wat is?

Terwijl sommige bestaande scholen in het midden van de twintigste eeuw (psychoanalyse of gedragsbehandeling) zich richtten op problematisch gedrag en leren van een passief wezen en zonder al te veel opties om de omgeving meer te beïnvloeden dan deze beïnvloedt, was Maslow meer bezorgd over leren over wat mensen maakt gelukkiger en wat er kan worden gedaan om de persoonlijke ontwikkeling en zelfrealisatie te verbeteren.

Als humanist was zijn idee dat mensen een aangeboren verlangen hebben om zichzelf te realiseren, te zijn wat ze willen zijn en dat ze de mogelijkheid hebben om hun doelstellingen autonoom na te streven als ze in een gunstige omgeving zijn. De verschillende doelstellingen die op elk moment worden nagestreefd, zijn echter afhankelijk van welk doel is bereikt en welke moeten worden bereikt, volgens de behoeften Pyramid. Om te streven naar zelfrealisatiedoelen, voordat de bovenstaande behoeften zoals voedsel, veiligheid, enz. We geven bijvoorbeeld alleen om kwesties die verband houden met zelfrealisatie als we er zeker van zijn dat we een stabiele baan, verzekerde voedsel en vriendschappen hebben die ons accepteren.

In de piramide van Maslow, van de meest basisbehoeften tot de meest complexe behoeften, bestaat deze hiërarchie uit vijf niveaus. Basisbehoeften bevinden zich aan de basis van de piramide, terwijl de meest complexe behoeften in het bovenste deel zijn.

De vijf categorieën behoeften van de Maslow -piramide zijn dus: Fysiologische, veiligheid, aansluiting, erkenning en zelfrealisatie; De fysiologische behoeften van het laagste niveau zijn, en verhoogde niveaus in de aangegeven volgorde. Zoals we hebben gezien, is de visuele weergave in de vorm van een piramide natuurlijk een bijdrage na de benadering van dit verklarende model door Maslow. Hier zullen we het echter behandelen alsof het gelijkwaardig is aan de hiërarchie van behoeften die door deze psycholoog worden beschreven.

  • Je bent misschien geïnteresseerd: "De 31 beste psychologieboeken die je niet kan missen"

Soorten behoeften

In de piramide van Maslow spreekt deze onderzoeker over Instinctieve behoeften en maakt een onderscheid tussen "tekort" behoeften (fysiologische, veiligheid, affiliatie, erkenning) en "ontwikkelingsontwikkeling" (zelfrealisatie) (zelfrealisatie). Het verschil tussen de een en de ander is te wijten aan het feit dat het "tekort" verwijst naar een gebrek, terwijl die van "ontwikkeling van zijn" verwijzen naar het werk van het individu. Het is belangrijk om te voldoen aan een tekortbehoeften om te voorkomen dat de gevolgen of gevoelens worden verplaatst.

De behoeften van de "ontwikkeling van zijn" zijn ondertussen belangrijk voor persoonlijke groei en hebben niets te maken met het tekort van iets, maar met de wens om als persoon te groeien.

Dus de piramide van Maslow heeft 5 niveaus van behoeften. Ze zijn de volgende.

1. Fysiologische behoeften

Voeg vitale behoeften toe aan overleving En ze zijn van biologische orde. Binnen deze groep vinden we behoeften zoals: moeten ademen, water drinken, slapen, eten, seks, toevluchtsoord.

Dus in deze laag van behoeften zijn die die mogelijk maken De meest fundamentele biologische processen die het bestaan ​​van het lichaam levensvatbaar maken. Ze bieden dekking voor de fysiologische functies die het evenwicht behouden in onze weefsels, cellen, organen en vooral ons zenuwstelsel.

Maslow denkt dat deze behoeften de meest elementaire in de hiërarchie zijn, omdat de andere behoeften secundair zijn totdat die van dit niveau zijn behandeld.

2. Beveiligingsbehoeften

In dit deel van de Maslow -piramide zijn beveiligingsbehoeften opgenomen om te leven, maar ze zijn op een ander niveau dan fysiologische behoeften. Dat wil zeggen, totdat de eerste niet is voldaan, een tweede link van behoeften die is gericht op de persoonlijke beveiliging, Om te bestellen, stabiliteit en bescherming.

Men kan zeggen dat de behoeften die tot dit niveau van de Maslow -piramide behoren Ze hebben te maken met verwachtingen En met de manier waarop leefomstandigheden het toestaan ​​om projecten op middellange en lange termijn te ontwikkelen. Ze zijn gebaseerd op een soort "matras" gebaseerd op zowel goederen als rechten en sociaal kapitaal.

Hier zijn: fysieke veiligheid, werkgelegenheid, inkomsten en middelen, familie, gezondheid, etc.

3. Affiliation -behoeften

Maslow beschrijft deze behoeften als minder eenvoudig, en ze zijn logisch wanneer aan de vorige behoeften is voldaan.

Voor Maslow wordt deze behoefte uitgedrukt wanneer mensen de gevoelens van eenzaamheid proberen te overwinnen en het gevoel hebben dat er emotionele banden zijn tussen hen en bepaalde mensen. Dat wil zeggen, wanneer u probeert de individuele sfeer te overstijgen en banden te leggen met de sociale omgeving.

Deze behoeften worden voortdurend gepresenteerd in het dagelijks leven, wanneer de mens de wensen tonen om te trouwen, een gezin te hebben, deel uit te maken van een gemeenschap, lid te zijn van een kerk of een sociale club bij te wonen. Van een groep behorende, of het nu min of minder klein is, helpt om betekenis bij te dragen aan wat er op een dag wordt gedaan -en ook persoonlijk contact en sociale relaties die de voorkeur geven resulterende ervaring kan als noodzakelijk worden gekwalificeerd.

Voorbeelden van deze behoeften zijn de overeenkomstige liefde, genegenheid en lidmaatschap of aansluiting voor een bepaalde sociale groep.

4. Erkenningsbehoeften

Dit niveau van de hiërarchie van de menselijke behoeften staat ook bekend als waarschijnlijke behoeften, en heeft te maken met de manier waarop we onszelf waarderen en anderen waarderen, de rest van de samenleving.

Na het bestrijken van de behoeften van de eerste drie niveaus van de piramide van Maslow, verschijnen erkenningsbehoeften als die welke de voorkeur geven aan de versterking van zelfvertrouwen, erkenning jegens de persoon, de specifieke prestatie en respect voor anderen; Bij het voldoen aan deze behoeften, weet de persoon zeker van zichzelf en denkt dat het zo is waardevol binnen de samenleving. Wanneer aan deze behoeften niet wordt voldaan, voelen mensen zich inferieur en waardeloos.

Deze behoefte aan de hiërarchie van Maslow wordt beter begrepen als een manier om je goed te voelen met zelfconcept door die dingen van onszelf die we weerspiegeld zien in de manier waarop anderen ons behandelen.

Volgens Maslow zijn er twee herkenningsbehoeften: een lagere, die het respect van anderen omvat, de behoefte aan status, roem, glorie, herkenning, aandacht, reputatie en waardigheid; en een andere superieur, die de noodzaak van respect voor jezelf bepaalt, inclusief gevoelens zoals zelfvertrouwen, concurrentie, prestatie, onafhankelijkheid en vrijheid.

Dit niveau van de hiërarchie van menselijke behoeften is dus gebaseerd op al die voordelen die het feit van het genieten van een goede status in de ogen van anderen impliceert.

5. Zelfrealisatiebehoeften

Ten slotte zijn er op het hoogste niveau de behoeften van zelfrealisatie en Ontwikkeling van interne behoeften, De spirituele, morele ontwikkeling, de zoektocht naar een missie in het leven, de onbaatzuchtige hulp jegens anderen, enz.

Dit niveau van de Maslow -piramide is een van de reeksen van de hiërarchie van moeilijkere behoeften om te definiëren, omdat het te maken heeft met zeer abstracte doelstellingen en die niet worden bereikt met concrete acties, maar met ketens van acties die optreden tijdens relatief lang perioden. Daarom zal elk individu verschillende en gepersonaliseerde zelfrealisatiebehoeften hebben.

Kritiek op de Maslow -piramide

Hoewel enig onderzoek de theorie van Abraham Maslow ondersteunt, zijn de meeste gegevens die in veel onderzoeken zijn verzameld die zijn verzameld Ze lijken niet op dezelfde lijn te gaan Dat de Maslow -piramide. Wahba en Bridwell (1986) concluderen bijvoorbeeld dat er weinig bewijs is om de hiërarchie aan te tonen die door Maslow is gepostuleerd, hoewel het zelfs vandaag erg populair is.

Daarnaast, De piramide van Maslow heeft ook kritiek gekregen omdat hij moeilijk is om zijn concept van zelfrealisatie te bewijzen, Omdat het erg abstract is. In de wetenschap is het immers noodzakelijk om de betekenis van de woorden heel goed te specificeren en "operationele" implicaties ervan voor te stellen, en als een concept veel extract duidelijke conclusies laat. Veel van de concepten en categorieën beschreven in de piramide van de behoeften van Maslow zijn te dubbelzinnig om wetenschappelijk te kunnen worden bestudeerd.

In een studie gepubliceerd in 2011, testten onderzoekers van de Universiteit van Illinois de Maslow -piramide en ontdekten dat de tevredenheid van de behoeften van de piramide correleerde met het geluk van de persoon. Maar dit onderzoek concludeerde, in tegenstelling tot de theorie van Maslow, dat de behoeften van de erkenning en zelfrealisatie ook belangrijk waren, ondanks het feit dat de meest elementaire behoeften niet werden gedekt. Daarom twijfelde hij aan de sequentialiteit die Maslow in zijn theorie voorstelde: het was niet nodig om de basisbehoeften te hebben vervuld om de doelstellingen te bereiken die verband houden met de meest verfijnde behoeften.

Aan de andere kant was het onderzoek van Maslow gebaseerd op een zeer kleine en daarom weinig representatieve individuele steekproef. De kritiek op zijn methodologie verwijst naar het feit dat hij zelf de mensen koos die hij beschouwde als autrealized, nadat hij over hen had gelezen of met hen had gepraat en conclusies heeft getrokken over wat zelfrealisatie is. De mensen die Maslow heeft geïnterviewd bij het maken van hun piramide van behoeften, kan de meerderheid van de menselijke bevolking nauwelijks vertegenwoordigen, omdat het mensen waren die tot de westerse cultuur behoorden, rijk of zeer invloedrijk. Sommige van de mensen die hij heeft onderzocht, zijn Albert Einstein of Eleanor Roosvelt. De piramide van Maslow is gemaakt van de studie van uitzonderlijke gevallen, in plaats van wat normaal is in menselijke populaties.

De relevantie en erfenis van deze theorie

Ongeacht deze kritiek is de piramide van Maslow een belangrijke bijdrage in een Verandering van visie binnen de psychologie en heeft bijgedragen aan het opzetten van een derde kracht binnen het beroep (de andere twee hoofdkrachten waren psychoanalyse en gedragsmatig). Zijn aanpak met betrekking tot psychologie en het leven in het algemeen inspireert enthousiasme, begint niet langer vanuit de veronderstelling dat mensen passieve wezens zijn, noch richt het zich op pathologisch gedrag. De studie van motivaties en gedragspatronen die niet gekoppeld waren aan psychische stoornissen werd een teken dat psychologie zich niet hoeft te beperken tot geestelijke gezondheid.

Aan de andere kant waren de werken van Maslow een eerste poging om iets van het grootste belang te bestuderen: Het gemeenschappelijke goed, Die contextuele elementen die prioriteit zijn voor alle mensen. Als de behoefte aan toegang tot voedsel een van de belangrijkste aspecten voor mensen is, is het mogelijk om modellen van het beheer van ruimtes voor te stellen die rekening houden met dit principe.

Bovendien heeft de piramide van Maslow een grote impact gehad, niet alleen op de psychologie, maar is ook belangrijk geweest in de zakenwereld (vooral in marketing, maar ook in de wereld van human resources) of in de sport, bijvoorbeeld. Het feit dat het een hiërarchie van behoeften vaststelt, biedt een gemakkelijke en intuïtieve manier om plannen op te stellen om aantrekkelijke producten te motiveren en te genereren, afhankelijk van het type mensen op wie het bedoeld is om te beïnvloeden.

De huidige wetenschappelijke psychologie moet blijven onderzoeken wat ons motiveert en ons ertoe brengt om naar doelstellingen te streven, en de piramide van Maslow is misschien geen construct waarmee we goed kunnen uitleggen hoe we handelen, maar het is tenminste een eerste baksteen in dit type van studies en kan als referentie worden gebruikt. Natuurlijk is het noodzakelijk om te blijven werken aan het genereren van concrete concepten die zich lenen voor wetenschappelijk onderzoek, voorbij het beroep op vage ideeën die verschillende dingen voor elk individu kunnen betekenen.

Bibliografische referenties:

  • Boele, George. (2003). Persoonlijkheidstheorieën van Abraham Maslow. Vertaling: Rafael Gautier.
  • Roca Road, J.L. (2013). The Origins of Humanistic Psychology: Transactional Analysis in Psychotherapy and Education. Madrid: CCS.
  • Mahmoud a. Wahba, Lawrence G. Bruidwell. (2004). Maslow heroverwogen: een overzicht van onderzoek naar de behoeftehiërarchietheorie. Baruch College, de City University of New York USA.
  • Maslow, a. H. (1982). De creatieve persoonlijkheid. Barcelona: Kairós.
  • Rosal Cortés, r. (1986). Persoonlijke groei (of zelfrealisatie): doel van humanistische psychotherapieën. Jaarboek van psychologie / The UB Journal of Psychology. Nee.: 3. 4.